Logo
image rollover
image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover
 
 
 

 

Kronika

 

Německo Naumburg - něco o historii a vztahu k husiNaumburg je okresní město, ležící na soutoku Sály a Unstrutu na jih od Saska-Anhaltska. Průkazně dolžitelna historie města Naumburga začíná přeložením biskupského sídla ze Zeitzu do “Nuwenburgu” v roce 1028. Ve stejném roce uděluje císař Konrad II. novému biskupskému sídlu právo trhu a výročního trhu. Již ve 12. století se vedle biskupské rezidence a pozdějšího kapitulního města vytvářelo z malé tržní osady samostatné město, obdarované samosprávou. Svůj největší rozkvět zažilo město Naumburg v 15. a 16. století. Oblíbený a známý byl výroční trh pořádaný v Naumburgu na sv. Petra a Pavla, kde se setkávali obchodníci ze všech částí říše. Město hrálo významnou roli při vyjednáváních během saské bratrské války. Tato léta představují zajisté historický původ nehistorických třešňových slavností. Významnou roli hrál Naumburg také v době reformace. Roku 1525 se zde v městském kostele konala prvni evangelická bohoslužba. 1542 byl Nikolaus von Amsdorf jako první evangelický biskup uveden do úřadu Martinem Lutherem a dalšími významnými reformátory. Během třicetileté války nebyl Naumburg ušetřen. Znovu a znovu táhla nepřátelská vojska městem nebo vybírala vysoké platby za ubytování. Město koncem války zcela zchudlo a mohlo se jen těžce vzpamatovat z jejích následků. Na konci 19. a na začátku 20. století se Naumburg proměnil v úřednické město s rozsáhlými vilovými čtvrtěmi a parky. Zvláště slavný činí Naumburg dóm pocházející ze 13. století, který skrývá dlouhou řadu uměleckých děl nejvyšší kvality. První místo zde zaujímá 12 figur donátorů v gotickém západním chóru nejznámější pak je zajisté socha markraběnky Uty a znázornění ukřižování Krista v západní chórové přepážce. Protějšek dómu tvoří na náměstí kostel sv. Václava, jehož skoro 70m vysoká věž vyčnívá nad celým městem. V kostele nalezneme nejen obrazy od Lukase Cranacha, nýbrž také vzácné varhany Zachariáše Hildebrandta, které brzy opět zazní ve své kráse. Nádherné renesanční městské domy a pozoruhodná radnice utváří náměstí a staré město. Naumburg se stal husitským městem pouze omylem v historických spisech, ale nadšeně se k tomu hlásí. Spisy uvádějí původ husitských třešňových slavnostních v pověstném obléhání Naumburga husity a jejich vůdcem Prokopem v roce 1432. Tehdy měl Prokop přísahat, že obrátí bohaté město obchodníků a trhů v popel a rozvaliny, protože jeho biskup Gerhard von Goch hlasoval na koncilu v Kostnici pro smrt českého reformátora Jana Husa. Město bylo oblehnuto mohutnou bojovou mocí. Pouce prosbami dětí, které se vydaly se svými učiteli do tábora husitů, se prý podařilo přemluvit Prokopa a přimět ho odtáhnout. Před tím měl ale Prokop děti laskavě přijmout a bohatě je nechat obdarovat zralými třešněmi. Dětem jako dík a městu na stálou památku začaly být pořádány třešňové slavnosti. Historické skutečnosti nejsou ale podkladem této pověsti. Třešňové slavnosti se dají dokázat zpět od roku 1526. Jejich původ leží asi v nějaké staré slavnosti žáků. Ke spojení s událostmi z naumburgských dějin v dobách saských bratrských válek došlo později v 18. století. Nyní jsou nejdůležitější městskou slavností a mnoho obyvatel Naumburgu se s obětavostí účastní jejich přípravy. Slavnost je dnes vzhledem k jejímu původu také slavností dětí. Slaví se několik dní, každý z nich má své kouzlo a šarm. Konají se na Ptačí louce v době posledního červencového víkendu od čtvrtka do pondělka. Ve čtvrtek jsou slavnosti zahájeny na Ptačí louce starostou a radními. V pátek se pak konají školní třešňové slavnosti pro žáky zu Naumburgu. Děti jdou veselým průvodem z náměstí na Ptačí louku k místu konaní dětské slavnosti. Vyrcholením dvoudenní slavnosti je historický průvod, který nabízí každoročně toulku historií Naumburgu. Do něho je vsazená scéna s Prokopem, která představuje setkání velitele vojska se starostou a radními a uzavření míru před radnicí. Společně s bíle oblečenými dětmi se pak všichni přemístí k velké slavnosti na Ptačí louku před bránu města. Další dvacetiletou tradicí města je pořádání petropavlovských trhů v neděli. Zde jsou prezentována tradiční naumburgská řemesla v pestrých stáncích na náměstích města, kde je možné pozorovat řemeslníky s předváděním jejich starých technik. Kejklíři a muzikanti doplňují celý pestrý shon. Naumburgské třešňové slavnosti, tento omyl v dějinných podáních, je dnes největší městská slavnost a přitahuje tisíce hostů z blízka i vzdálenějších míst. K událostem se také váže Píseň o třešňových slavnostech. Vypráví o událostech obležení a o šťastné záchraně města. Její autor byl reverend Karl Seyferth, který ji měl složit k 400 letému výročí záchrany města.Kolchoz4. července 2009
Německo Bernau - něco o historii a vztahu k husitůKdo navštívil Bernau u Berlína, může podniknout výlet do sedmisetleté historie. Přesně k tomu vás zve historichý střed města. Nejimpozantnější stavbou je zde bezpochyby kostel Panny Marie. Může být počítán k nejkrásnějším a nejpozoruhodnějším kostelům braniborského období. Do daleka viditelný dotváří svou majestátní výškou siluetu města. Zvláštní pamětihodnost svým způsobem představuje středověké městké opevnění, které se skládá z trojitého systému zdi, příkopů a hradeb. Na jaře 1432 panovalo ve městě veliké vzrušeni. V Braniborsku operovalo husitské vojsko. Z Čech vyrazilo již začátkem března s cílem vykonávat politický nátlak na jednání o mírových dohodách, které po roce 1431 probíhaly v Chebu mezi stranou císaře žikmunda a husitskými vůdci. Již od roku 1420 zkoušeli německý císař a papež z Říma upokojit „kacířské Čechy“ vojensky. Přesto všechny křížové výpravy ztroskotaly. Husité se naopak pokoušeli „spanilými jízdami“ rozšířit své myšlenky do Německa, současně prolomit hospodářskou blokádu, oslabit útočníky ve vlastní zemi a neposledně „živit se mečem“ čili loupit. Vpád husitů do Braniborska narušoval mírové rozhovory v Chebu. Zprávu o nich obdrželo vojsko přítomné v Braniborsku v dubnu. Hlavní husitská síla se proto urychleně vrátila do Čech a dorazila 6. května do Prahy. Pravděpodobně jeden z vojů tohoto vojska, který se 23. dubna 1432 objevil před Bernau, se před pochodem zpět pokusil dobýt město. To se mu však nepodařilo. Již po staletí je tato úspěšná obrana města podnětem k slavení. Jestliže to z počátku byly obřady díkůvzádní, postupem času se z toho staly lidové svátky. Od roku 1882 jsou tyto události znázorňovány v „zivých obrazech“. Zrodily se tak Husitské slavnosti a těší se u mladých i starých velké obliby. Tradice, která byla zu časů NDR přerušena, roku 1992 opět ožila. Od té doby slaví bernauští znovu svou hisitskou slavnost, a to každoročně druhý víkend v červnu. Ve velikém slavnostním průvodu, čítajícím skoro tisíc účastníků, ožívají dějiny sedmi set let. Tu jede na koni proslulý zakladatel města Albrecht der Bär opět na lov, tu se řítí husité městskou branou. Herold s městskou vlajkou je zde stejně tak jako ševcovský učeň, sládkové, Georg Rollenhagen, rychtář, Wallensteinové, kat a morem nemocní. Kejklíři a hudebníci ukazují své umění. Městký park se změní ve středověkou vesnici se stánky a tavernami. Řemeslníci ukazují své umění, rytíři měří své síly v soubojich pěšmo či koňmo. Ve velikém vojenském ležení se cítí hosté našeho festivalu vsazeni spět do středověku. Vrchol představuje kromě slavnostního průvodu oslavná hra, kde herci – ochotníci ukazují, co se patrně r. 1432 v Bernau přiholdilo...Jestliže byli kdysi válečníci přicházející z Čech odraženi, pak jsou jejich potomci srdečně zváni do Bernau a to nejen na husitskou slavnost. Již léta spojuje obě města úzká spolupráce. Prostřednictvím vzpomínky na společnou minulost je pro obyvatele Bernau nejdůležitější, aby festival byl podnětem k uskutečnění mírových mezinárodních setkání s občany partnerských a dalších spřátelených měst. Kolchoz13. června 2009
123456

image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover