Logo
image rollover
image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover
 
 
 

 

O Korouhvi

Sdružení Česká korouhev je nezisková organizace sdružující profesionální a poloprofesionální skupiny historického šermu, historicko-divadelní spolky, historické hudební skupiny, skupiny věnující se historickým tancům, herce a jednotlivé zájemce o historii samotnou. Naše sdružení vzniklo v roce 2006 ačkoliv jeho základy byly položeny již v dobách dřívějších spíše v podobě hnutí. V současné době čítá členská základna přes 250 členů a každým rokem se rychle rozrůstá. Naší nedílnou součástí jsou již existující skupiny historického šermu či další kulturně-historické spolky, které se v této oblasti pohybují již dlouhou řádku let a patří mezi kolegy k uznávaným odborníkům. Díky znalostem a zkušenostem, které jsme nabyli, můžeme jako celek větší, než několik nadšenců, realizovat společné cíle mnohem precizněji a s větší odpovědností. Naším současně hlavním časovým zaměřením je středověk i když se chystáme na přijetí nových členských skupin, které působí v oblastech starověku, napoleonských či válek světových. Naším hlavním cílem a prioritní myšlenkou je vytvořit národní organizaci, která by byla nejen oporou jejích členů, ale především poslem kulturního a historického dědictví zemí koruny české pro generace dnešní i budoucí.

Věříme, že naším přičiněním se v poslední době podařilo záslužně zavést změny v přístupu našich souputníků k oboru (a to nejen z našich řad) a dále ke zvýšení HyperLinkstandardů věrohodnosti předváděných historických kostýmů, výstroje a dobových praktik. Zabýváme se též znovuobjevováním již dobou zapomenutých a nepoužívaných technik a činností, například středověkým válečnictvím, tancem, malbou, stavebnictvím, produkcí dobových výrobků historicky doloženými způsoby etc. Při rekonstruování a praktikování těchto činností však dbáme na dobové ztvárnění či zpracování se snahou o aplikaci získaných výzkumných poznatků. Díky, našim členům z řad studentů oborově příbuzných vysokých škol či skutečných odborníků na slovo vzaté tj. archeologů, restauratérů, historiků atd., jsme tyto činnosti schopni předvádět a provádět s vysokou mírou dobové věrohodnosti a reálnosti. Soustředíme se především všeobecně na českou historii a vše kolem ní avšak možnosti našeho zaměření jsou víceméně "neomezené".

Pilířem našeho sdružení je především pořádání či účastnictví na kulturně-historických akcích zaměřených na poznávání tradic a rekonstrukci života našich předků v dobách dávno minulých a dále pomoc historickým památkám, které se nacházejí v kritickém stavu. Jako příklady z veliké škály naší každoroční činnosti uvádím každoročně pořádanou bitvu o HyperLinkZbořený Kostelec či mnohočetná vystoupení a představení na hradě Helfenburg u Bavorova, který by již jistě bez našeho pravidelného přispívaní upadl docela v zapomnění či rekonstrukce částí několika hradů z prostředků vytěžených z promovovaných akcí. Jedním z příkladů je záchrana Rostoklatského kostela, který se za pomoci výtěžku z pravidelně pořádané benefiční akce Traverzafest a značného přičinění obecního úřadu a jednotlivých sponzorů snad jednoho dne podaří opravit . Jejich součástí jsou divadelní, šermířská a hudební vystoupení, ukázky středověkých řemesel a tehdejšího způsobu života. Mezi slavnější počiny můžeme zařadit např. účast na rekonstrukci korunovace či pořádání Slavnostního korunovačního průvodu Císaře Karla IV. Prahou či Oslavy 650tého výročí založení Karlova mostu. Na našich stránkách naleznete odkazy na galerii, ve které se můžete dozvědět vše o tom co jsme pořádali či na čem jsme se aktivně podíleli. Pro většinu z nás je tato činnost hlavně koníčkem a zábavou, pro některé také možností obživy avšak hlavním mottem našeho spolku je především zábavným způsobem podaná kulturně-historická osvěta určená nejen domácímu ale i zahraničnímu obecenstvu. Česká korouhev je zde prostě pro pobavení široké veřejnosti. Hospodské frašky, kde se dva poperou o láhev rumu, nebo o markytánku, vraždy za žold, rytířský turnaj, velkolepá bitva kde rytíři bojují o přízeň císařovny či papeže, vystoupení plivačů ohně, kejklířů a muzikantů nebo rekonstrukce historické bitvy, to všechno nám není cizí...

V současné době hledáme možnosti udělení správy vhodné historické budovy, ideálně středověkého hradu či tvrze, vhodné pro pořádání kulturně-historických akcí, kterou bychom rádi nejen vlastními silami, ale především díky finančním výtěžkům z těchto akcí s maximální pílí a odbornou péčí rekonstruovali a udržovali jako sídlo organisace. HyperLinkNaše snahy vycházejí nejen ze skutečnosti a ze zjištění, že v mnohých případech chybí někdo kdo by se o tyto pomníky české historie pečlivě staral a přispíval k jejich udržování pro další generace, ale také z přání pomoci těmto památkám a tak získání všeobecně prospěšného uplatnění naší organizace, zvýšení její prestiže a významu v ČR. Jsme přesvědčení, že bychom významnou měrou dokázali přispět ke vskříšení památek o které "není zájem", kulturními zážitky a historickou osvětou přispět k lepšímu životu našich spoluobčanů či dokonce zvýšit zájem o regionální turistiku. Jelikož každým rokem přibývá členských organizací i samotných členů, jejichž místní příslušnost je víceméně v rámci jednotlivých členských organizací celorepubliková, věříme že by jsme byli schopni touto dobrovolnou činností vyvinout dostatek úsilí k rekultivaci a znovuzhodnocení těchto historických památek a de facto kulturního dědictví a majetku českého národa.

Budeme neskonale vděční za každou podporu veřejnosti, či za každou pomocnou ruku, kterou by kdokoli byl ochoten nabídnout. Budeme velice rádi za Vaše případné rady či návrhy či případné akty budoucí spolupráce. Věříme, že Vás tímto oslovíme a že zhodnotíte možnosti naší spolupráce, o kterou velice stojíme a které bychom si nadmíru vážili a že Vaši případnou důvěru v nás vloženou nikdy nezklameme.

 

Předseda České korouhve

Pavel "Kolchoz" Krejčí

image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover