Logo
image rollover
image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover
 
 
 

 

Registrace

 

Pokud tedy máte zájem o registraci, prosím vyplňte přihlášku a odešlete ji na adresu České korouhve nebo nascanovanou na tento e-mail:

 

info@ceskakorouhev.cz

Chceš-li na světě býti převesel, zvol si nejlepší ze všech řemesel, rány na buben máš-li ve vínku, nesmíš zaváhat ani chvilinku a přidat se k nám !

ČK má členy jak v Praze tak např. i v Liberci, Brně, na Kolínsku, ve Středočeském kraji... Tvé členství může být aktivní či pasivní, záleží jen na tobě... ČK sdružuje jak celé skupiny tak i jednotlivce a to jak šermíře tak muzikanty, tanečnice i řemeslníky, stánkaře i divadelníky. Kdybys chtěl, můžeš časem založit i místní organizaci u vás doma a stát se jejím předsedou..

povinnosti :
1.Člen musí splňovat VKP ( Výstrojní a kostýmové podmínky
2.Člen musí odvádět do ČK pokladny tzv.desátek tj.10% z odměn za vystoupení zprostředkovaných Českou korouhví.
3.Člen se musí držet pravidel Stanov organizace 
4.Člen musí vyplnit přihlášku 

nepovinné :
3.Člen by se měl účastnit sněmů (nemusí ale je to pro jeho dobro), které jsou konány 1xza měsíc vždy každou 1.středu v měsíci (vždy když zní sirény) v našem ČK klubu  . Kde může spolurozhodovat o dalším směřování organizace, jejích projektech,každý člen má sílu 1 hlasu.
4.Člen by se měl účastnit pokud možno projektů ČK (opět.. nemusí) jako je např. Gléva 1471 
5.Člen se může účastnit četných placených vystoupeních, která pořádáme po celé ČR i v zahraničí. Minimální sazba žoldu je dnes stanovena na Kč 2.000,-- za vystoupení (takže když je člověk aktivní tak se mu ten členský poplatek mnohonásobně ročně vrátí, největší žold byl zatím 5.000,-- na hlavu, ale to je výjimka), občas ale vystupujeme i bezplatně např.pro Jedličkův ústav, Nadace Olgy Havlové etc.
6.Jezdíme na bezplatné akce jako jsou bitvy a to prostě pro zábavu... Členové se mohou či nemusí účastnit společných táborů (ve kterých však platí táborová povinnost) a společných bojových šiků..
7.Máme i společné tréninky momentálně každý čtvrtek od 17 hod na Vyšehradě nebo v zimě v Pražské šermírně 

Výhody :
1.Placená vystoupení
2.Zaštítění oficiální organizací - možno využívat ČK k fakturaci, vužívání bank.účtu pro účely vlastních akcí či k vlastní prezentaci
3.Možnost užší spolupráce - vzájemně si úzce pomáháme tzn.když někdo dělá vlastní akci, navzájem se podpoříme účastí jakožto účinkující a navzájem si také pomáháme s pořadatelskými úkoly, vzájemné výpůjčky materiálu či vybavení, vzájemné zastupování
4.Máme vlastní kalící klub , vhodný i pro oslavy etc.
5.Společné stránky : http://www.ceskakorouhev.cz/  , mezi něž patří i vlastní fórum, fanklub na FB, kanál na youtube, prezentaci členů
6.Vlastní emailový server takže každý člen obdrží email přezdívka@ceskakorouhev.cz (nemusí využívat)
7.Vlastní FTP server pro efektivní předávání dat (fotky, videa..)
8.Sdružujeme i řemeslníky, kteří poskytují členům výrazné slevy
9.Navzájem využíváme různé výhody, které poskytují členské skupiny např.SHŠ Morituri poskytuje tvrz Mrač  pro společné tréninky a další haló akce nebo SHŠ Vyšehradští dávají k disposici vlastní dílnu atd.
10.Máme nějaký společný majetek, není toho moc jako např.Korouhev, klubová kytara apod. momentálně šetříme na bojový vůz a lazaret...
11.Máme také vlastní VPN síť, herní klany apod IT vymoženosti...

Bonusy :
1.Každý člen získá 2 ČK trikoty s nášivkou, jedno černé pro denní nošení a jedno červené, které slouží pro účely pořádání akcí či při oslavách... (máme jak pánské tak dámské modely)
2.Pokud se člen významně zaslouží svými skutky pro fungování ČK, může získat ocenění - Řád Lva ČK a obdržet čestnou nášivku ...

Přihlášku si můžete vytisknout zde :

Stanovy naší organizace si můžete přečíst zde :

Výstrojní a kostýmové podmínky naleznete zde :

image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover image rollover